ICT in Schools Census 2013 (for Post-Primary Schools)

 

Instructions for Teachers:

If you have already been informed by your school Principal that you have been selected to complete the ICT in Schools Post Primary Online ‘Teacher Questionnaire’, then we invite you to click on the following link to complete the online questionnaire.

ict census 2013 post primary teachers button link

(Notes: Before completing the ‘Teacher’s Questionnaire’ you are welcome to download a PDF version from here, which may assist you in completing it subsequently online, as it will allow you time to reflect on the questions.) The deadline for completing the online ‘Questionnaire for Teachers’ is Friday 25th Oct 2013.


Further Queries:

If you have any queries, please contact PDST Technology in Education at ictcensus2013@pdst.ie or by phone at 01-7008200.

TFC in Áireamh Scoileanna 2013 (d’Iarbhunscoileanna)

Treoracha do Mhúinteoirí:

Má chuir Príomhoide do scoile in iúl duit cheana féin gur roghnaíodh tusa chun an ‘Ceistneoir Ar Líne do Mhúinteoirí’ faoi TFC in Iarbhunscoileanna a chomhlánú, tugaimid cuireadh duit cliceáil ar an nasc seo a leanas chun an ceistneoir ar líne a chomhlánú.

ict census 2013 post primary teachers gaeilge


(Tahbair ar aird: Sula gcomhlánfaidh tú an ‘Ceistneoir do Mhúinteoirí’ tá fáilte romhat leagan PDF a íoslódáil anseo, rud a chabhróidh leat é a chomhlánú ar líne mar go dtabharfaidh sé am duit machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna). Dé hAoine 25ú Deireadh Fómhair 2013 an dáta deiridh le ceistneoirí ar líne a bheith comhlánaithee.

Tuilleadh Ceisteanna:

Má tá aon cheist agat, déan teaghmáil le do thoil le Teicneolaíocht san Oideachas PDST ag ictcensus2013@pdst.ie nó ar an teileafón ag 01-7008200.