Skip to main content

Sa roinn seo, cuireann SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas faisnéis ar fáil faoina ghníomhaíochtaí maidir le TFC san oideachas agus faoi ghníomhaíochtaí an sean-Lárionaid Náisiúnta um Theicneolaíocht san Oideachas. Leagann sé béim freisin ar thionscnaimh reatha a chuireann comhtháthú TFC san fhoghlaim agus sa teagasc chun cinn.

Is féidir teacht ar phríomhfhoilseacháin SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas tríd an roghchlár ar thaobh na láimhe clé. Cuimsítear iontu ailt a scríobh an fhoireann, ábhar cur chun cinn agus preaseisiúintí, torthaí ar Dhaonáireamh TFC scoileanna agus an Lámhleabhar R-Fhoghlama do scoileanna.

Áirítear le Foilseacháin/Tuarascálacha Eile freisin foilseacháin a bhfuil béim láidir TFC iontu arna n-eisiúint ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. 

Le haghaidh foilseacháin eile SFGM, féach le do thoil ar phríomhshuíomh gréasáin SFGM ag www.pdst.ie.

Clárú Na Nuachtlitreach