Skip to main content

Eolas maidir le Cúrsaí Samhraidh ar líne (Bunscoil)

8th April 2022

Tá áthas orainn na sonraí maidir lenár gclár chúrsaí samhraidh ar líne le haghaidh bunmhúinteoirí, 2022, a fhógairt.

Beidh gach cúrsa atá á thairiscint faofa le haghaidh laethanta EPV.

Cúrsaí agus Dátaí/Uaireanta Cláraithe:

(Chun a bheith cruinn faoi seo, nuair a dheimhneofar teideal an chúrsa, ní bheidh ach ceann amháin de na cúrsaí ‘Tionscadail Ilmheán ar an Aeráid agus Inbhuanaitheacht /Físeán Digiteach sa Seomra Ranga Bunscoile’ ar fáil le clárú dó.)

Tosaíonn an clárú ar lá éagsúil do gach cúrsa. Scaoilfear áiteanna in dhá chuid ar an lá a osclaíonn an clárú: an chéad leath ar 11:30r.n. agus an dara leath ar 3:30i.n., mar sin de mura n-éiríonn leat leis an gcéad chuid, bain triail arís as ar/tar éis 3:30i.n. ar an lá a osclaíonn an clárú. Beidh an clárú ar oscailt go dtí go líonfar gach áit. Is féidir go dtógfaidh sé seo cúpla lá, mar sin de má chailleann tú an dáta, déan seic eile chun feiceáil má tá an clárú fós ar oscailt.

Nótaí tábhachtacha – Réamhchlárú:

  • Ní féidir le rannpháirtithe ach clárú do chúrsa amháin, ionas go mbeidh an méid is mó múinteoirí agus is féidir in ann rochtain a fháil ar na saorchúrsaí seo. Léigh sonraí na gcúrsaí roimh ré le do thoil agus roghnaigh an cúrsa is fearr leat.
  • Má dhéanann tú iarracht clárú do níos mó ná cúrsa amháin, díchlárófar thú ó gach cúrsa seachas cúrsa amháin.
  • Is féidir go líonfar áiteanna go tapa, mar sin de bí ullmhaithe!
  • Agus tú cláraithe, ní féidir leat d’áit a aistriú le comhghleacaí agus ní féidir leat athrú go cúrsa/dáta cúrsa eile.
  • Iarrfar ar rannpháirtithe gan áit a thógáil ar chúrsa ach amháin má tá sé go hiomlán ar intinn acu an cúrsa a chur i gcrích, ionas nach gcoinníonn siad áiteanna ó mhúinteoirí eile. 
  • Spreagtar múinteoirí nua dár gcúrsaí ar líne le clárú…tacóidh ár ríomh-theagascóirí leat.
  • Ná déan dearmad ar riachtanas na Roinne Oideachais ach an oiread maidir le cúrsaí a chur i gcrích go comhleanúnach in ionad i gcomhthráth, agus tú ag smaoineamh ar na dátaí cúrsa is fearr leat.

Nóta maidir le do Chuntas Scoilnet agus do Phróifíl Úsáideora

Úsáideann rannpháirtithe féideartha ainm úsáideora agus pasfhocal a gcuntais phearsanta Scoilnet le haghaidh cláraithe agus rochtana ar chúrsaí. 

Suim agat?

Téigh go dtí an rannán Cúrsaí ar líne chun sonraí iomlána gach cúrsa a fheiceáil agus chun foghlaim faoin bpróiseas féinchláraithe.

Ar ais go dtí an nuacht is déanaí

Clárú Na Nuachtlitreach