Skip to main content

Físeáin

13th June 2022

Sna físeáin ghearra seo, feicfidh tú raon teicneolaíochtaí, modheolaíochta agus cur chuige ó mhúinteoirí ar gach leibhéal ó ranganna sóisearacha bunscoile go dtí ranganna sinsearacha iar-bhunscoile.

Bunscoil 
San fhíseán seo, déanann Tomás Hayes, príomhoide, St. Aidan’s SNS cur síos ar rannpháirtíocht na scoile sa Tionscadal Punanna Digiteacha, a bhaineann le tacaíocht leanúnach ó SFGM.

Iar-bhunscoil
San fhíseán seo, pléann baill foirne Choláiste Bríde, Cluain Dolcáin roinnt gníomhaíochtaí a bhaineann le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáideann siad chun tacú le dea-shláinte mheabhrach i measc a gcuid scoláirí agus í a chur chun cinn.

Tuilleadh >>

Ar ais go dtí an nuacht is déanaí

Clárú Na Nuachtlitreach