Skip to main content

Físeáin

9th September 2022

Sna físeáin ghearra seo, feicfidh tú raon teicneolaíochtaí, modheolaíochta agus cur chuige ó mhúinteoirí ar gach leibhéal ó ranganna sóisearacha bunscoile go dtí ranganna sinsearacha iar-bhunscoile. 

An mhí seo, is féidir súil a chaitheamh ar ár bhfíseáin dea-chleachtais a cruthaíodh le Webwise do na cúrsaí Cibearbhulaíochta nua.

Bunscoil 
Déanann múinteoir i Scoil Náisiúnta an Teampaill Ghil, Ráth Fearnáin, cur síos ar an gcaoi a raibh an scoil rannpháirteach leis na Gardaí ina bpobal áitiúil mar chuid dá gcuid oibre frithbhulaíochta agus feasachta.

Iar-bhunscoil
Déanann múinteoir bunscoile i gColáiste Pobail Sceirí cur síos ar an gcaoi dtugann an scoil páirt don scoláire i bhfeasacht cibearbhulaíochta agus i gcúrsaí frith-chibearbhulaíochta.

Féach ar na físeáin seo agus ar go leor eile ar ár suíomh gréasáin Dea-Chleachtais ar an nasc in íochtar.

Tuilleadh Eolais >>

Ar ais go dtí an nuacht is déanaí

Clárú Na Nuachtlitreach