Eolas Fúinn

aboutus

Tacaíonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas le comhtháthú ICT sa teagasc agus san fhoghlaim i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus déanann sé é a chur chun cinn. Is cuid den tseirbhís náisiúnta tacaíochta é – an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí – a fheidhmíonn faoi choimirce na Roinne Oideachais agus Scileanna. Is faoi chúram an Ionaid Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas (NCTE) a bhí feidhmeanna an SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas roimhe seo. Comhcheanglaíodh an NCTE san SFGM i mí an Mheithimh 2012. Tá SFGM faoi bhainistíocht Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar (DWEC).

 

Baineann dhá chatagóir ar leith le príomhfheidhmeanna an SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas:

  1. Lear seirbhísí tacaíochta ICT a thabhairt do scoileanna
  2. Forbairt beartais, feidhmeanna straitéiseacha agus feidhmeanna riaracháin

Tá na hoifigí suite i gcampas Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i nGlas Naíon.

Seoladh: PDST Technology in Education (formerly NCTE), INVENT, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9

Guthán: 01 7008200

Facs: 01 7008210

Ríomhphost: technologyineducation@pdst.ie

Saorghlao Dheasc Seirbhísí Leathanbhanda na Scoileanna: 1800 334466

Ríomhphost Dheasc Seirbhísí Leathanbhanda na Scoileanna: broadbandservicedesk@pdst.ie

Léigh anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi stair agus faoi chúlra an SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus faoin mBeartas ICT.