Cairt Chustaiméirí

 

Tá SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas tiomanta do na caighdeáin is airde ó thaobh seirbhíse do chustaiméirí de a choimeád, a chur chun feabhais agus a chur ar fáil.

Leagtar amach sa chairt chustaiméirí seo na caighdeáin seirbhíse a mbeidh tú ag súil leo ó SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus an dóigh a dtig leat dul i dteagmháil linn.

SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas CAIRT CHUSTAIMÉIRÍ.pdf (size 251.9 KB)

Caithfidh Adobe Reader a bheith suiteáilte agat le go mbeidh tú ábalta amharc ar cháipéisí PDF ar do ríomhaire.
Caithfidh Microsoft Word/Excel nó amharcóir Word/Excel a bheith suiteáilte agat le go mbeidh tú ábalta amharc ar cháipéisí Word/Excel.
Tá naisc a ligeann duit na hamharcóirí saor in aisce sin a íoslódáil le fáil ar bharr an leathanaigh ar dheis.