Cá bhFuilimid Suite?

 

Tá SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas lonnaithe in Áras Invent i gcampas DCU. (le feiceáil sa léarscáil thíos sa chúinne uachtarach ar dheis)

NCTE Location Map

Tá clóleagan den léarscáil ar fáil freisin

Ag SiúlIs

féidir teacht ar ár n-oifigí ó Bhóthar Bhaile Munna agus ó Ascaill Uí Choileáin araon. Tá Ascaill Uí Choileáin i bhfad níos giorra. Tá siúlbhealach coisithe idir an bealach isteach ó Ascaill Uí Choileáin agus Áras Invent.

Sa Charr

Má theastaíonn uait do charr a pháirceáil, caithfidh tú dul isteach go DCU ó Ascaill Uí Choileáin agus úsáid a bhaint as carrchlós ilstórach 1 – limistéar páirceála é sin nach mór íoc as. Féadtar teacht ar Áras Invent ón siúlbhealach coisithe thar an Scoil Altranais agus Áras na nEolaíochtaí Ceimiceacha.

Más ag taisteal i gcarr atá tú le haghaidh seachadadh/bailiú, téigh isteach go DCU ón mbealach isteach ar Bhóthar Bhaile Munna. Lean an bóthar go dtí a dheireadh. Tá carrchlós taobh thiar d’Áras Invent faoi choinne baill foirne amháin.

Conas a bhainim DCU amach?

Campas ina bhfuil 85 acra é DCU atá suite leath bealaigh idir Aerfort Bhaile Átha Cliath (tuairim is 5 mhíle ar shiúl) agus lár Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá Bóthar Bhaile Munna agus Ascaill Uí Choileáin ar gach aon taobh den champas. Is furasta teacht ar an ollscoil ó roinnt príomhbhealaí agus, mar sin, ní rachaidh tú ar strae sa charr nó ar an mbus ach na treoracha thíos a leanúint:

Ón AerfortI

dtacsaí – turas 15/20 nóiméadI

gcarr – thart ar 10 nóiméad Lean an M1 i dtreo lár na cathrach agus cas ar dheis ag Séipéal Fhionnbhrú isteach go hAscaill Uí Choileáin. Tá DCU suite 500 méadar ar thaobh na láimhe clé.

Ar an mbus:16A/41/41A/41B/41C/746Iarr ar an tiománaí bus tú a ligean tú amach i bhFionnbhrú agus siúil 10 nóiméad feadh Ascaill Uí Choileáin go DCU.

Ar an DART: Is iad na stáisiúin DART is gaire don ollscoil ná Cluain Tarbh agus Cill Easra. Cinntíonn siad go bhfuil teacht ar an ollscoil ó gach ceantar ar an líne DART, lena n-áirítear iad siúd ó dheas den chathair. Déanann bus 103 freastal rialta ar an dá stáisiún áirithe sin agus stopann sé ar Ascaill Uí Choileáin.

Sa charr:

Taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath

Ón oirdheisceart (N11), bain úsáid as Droichead an Nascbhóthair Thoir, Bóthar an Phoirt Thoir, Bóthar Chluain Life, Bóthar Dhroim Conrach. Cas ar chlé ag acomhal bóithre Fhionnbhrú/Ascaill Uí Choileáin agus tá DCU suite 500 méadar ar thaobh na láimhe clé.

Ó áiteanna eile sa tír, téigh ar an M50 (lena n-áirítear Droichead an Nascbhóthair Thiar más gá). Imigh den M50 ag bealach amach Bhaile Munna (Acomhal 4) agus tiomáin trí Bhaile Munna. Cas ar chlé ag crosbhóithre Ascaill Uí Choileáin/Bhóthar Bhaile Munna (tuairim is 500 méadar). Tá DCU agus an carrchlós ilstórach suite 200 méadar ar thaobh na láimhe deise ar Ascaill Uí Choileáin.

Ó lár Chathair Bhaile Átha Cliath

Lean bóthar an aerfoirt trí Dhroim Conrach agus cas ar chlé ag acomhal Fhionnbhrú/Ascaill Uí Choileáin. Tá DCU suite 500 méadar ar thaobh na láimhe clé.Is féidir tiomáint trí Bhaile Phib i dtreo Ghlas Naíon freisin agus casadh isteach i mBóthar Bhaile Munna. Tá DCU ar thaobh na láimhe deise den débhealach, ach beidh ort tiomáint píosa eile chomh fada le hacomhal Ascaill Uí Choileáin/Bhóthar Bhaile Munna agus casadh ar dheis d’fhonn leas a bhaint as an gcarrchlós ilstórach (tá DCU suite 500 méadar ar dheis).

Ar an mbusDéanann na busbhealaí a leanas freastal ar DCU: 103, 105, 11, 116, 11A, 11B, 13, 13A, 19A, 44, 46X, 58X, 77B:Tá siúlóid deich nóiméad i gceist leis na busbhealaí a leanas ón stad bus ar Bhóthar Shoird -16A/41/41A/41B/41C/746Téann bealach 44 idir campas DCU (in aice leis an Helix) agus Áth na Sceire trí Lár na Cathrach (Sráid Uí Chonaill) ó Luan go hAoine.

Ar an mbus

Déanann na busbhealaí a leanas freastal ar DCU: 103, 105, 11, 116, 11A, 11B, 13, 13A, 19A, 44, 46X, 58X, 77B:Tá siúlóid deich nóiméad i gceist leis na busbhealaí a leanas ón stad bus ar Bhóthar Shoird -16A/41/41A/41B/41C/746

Téann bealach 44 idir campas DCU (in aice leis an Helix) agus Áth na Sceire trí Lár na Cathrach (Sráid Uí Chonaill) ó Luan go hAoine.