Déan Teagmháil Linn

contact_us130711

Bain úsáid as na sonraí a thugtar anseo más mian leat teagmháil a dhéanamh le SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas. Féadfaidh tú an fhoirm thíos a chomhlánú freisin má bhíonn aon tuairimí nó fiosrúcháin agat.

 

Address:PDST Technology in Education, Dublin City University, Dublin 9
Telephone:01-700 8200 (for Broadband related queries, phone the Broadband Service Desk at 1800 334466 or email the Schools Broadband Service Desk).
Email:PDST Technology in Education
Broadband Service Desk:

1800 334466 or email the Schools Broadband Service Desk

bannerServiceDesk

Items marked with an asterisk(*) are mandatory

If you have any questions/suggestions or require further information, please use the space below. If your enquiry is coming from a school please include your roll number.