Cá bhFuilimid Suite?

 

Tá SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas lonnaithe in Áras Invent i gcampas DCU. (le feiceáil sa léarscáil thíos sa chúinne uachtarach ar dheis)

NCTE Location Map

 

Tá clóleagan den léarscáil ar fáil freisin

Ag Siúl

Is féidir teacht ar ár n-oifigí ó Bhóthar Bhaile Munna agus ó Ascaill Uí Choileáin araon. Tá Ascaill Uí Choileáin i bhfad níos giorra. Tá siúlbhealach coisithe idir an bealach isteach ó Ascaill Uí Choileáin agus Áras Invent.

Sa Charr

Má theastaíonn uait do charr a pháirceáil, caithfidh tú dul isteach go DCU ó Ascaill Uí Choileáin agus úsáid a bhaint as carrchlós ilstórach 1 – limistéar páirceála é sin nach mór íoc as. Féadtar teacht ar Áras Invent ón siúlbhealach coisithe thar an Scoil Altranais agus Áras na nEolaíochtaí Ceimiceacha.

Más ag taisteal i gcarr atá tú le haghaidh seachadadh/bailiú, téigh isteach go DCU ón mbealach isteach ar Bhóthar Bhaile Munna. Lean an bóthar go dtí a dheireadh. Tá carrchlós taobh thiar d’Áras Invent faoi choinne baill foirne amháin.

Conas a bhainim DCU amach?

Campas ina bhfuil 85 acra é DCU atá suite leath bealaigh idir Aerfort Bhaile Átha Cliath (tuairim is 5 mhíle ar shiúl) agus lár Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá Bóthar Bhaile Munna agus Ascaill Uí Choileáin ar gach aon taobh den champas. Is furasta teacht ar an ollscoil ó roinnt príomhbhealaí agus, mar sin, ní rachaidh tú ar strae sa charr nó ar an mbus ach na treoracha thíos a leanúint:

Ón Aerfort

I dtacsaí – turas 15/20 nóiméad

I gcarr – thart ar 10 nóiméad Lean an M1 i dtreo lár na cathrach agus cas ar dheis ag Séipéal Fhionnbhrú isteach go hAscaill Uí Choileáin. Tá DCU suite 500 méadar ar thaobh na láimhe clé.

Ar an mbus:

16A/41/41A/41B/41C/746
Iarr ar an tiománaí bus tú a ligean tú amach i bhFionnbhrú agus siúil 10 nóiméad feadh Ascaill Uí Choileáin go DCU.

Ar an DART:

Is iad na stáisiúin DART is gaire don ollscoil ná Cluain Tarbh agus Cill Easra. Cinntíonn siad go bhfuil teacht ar an ollscoil ó gach ceantar ar an líne DART, lena n-áirítear iad siúd ó dheas den chathair. Déanann bus 103 freastal rialta ar an dá stáisiún áirithe sin agus stopann sé ar Ascaill Uí Choileáin.

Sa charr:

Taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath:

Ón oirdheisceart (N11), bain úsáid as Droichead an Nascbhóthair Thoir, Bóthar an Phoirt Thoir, Bóthar Chluain Life, Bóthar Dhroim Conrach. Cas ar chlé ag acomhal bóithre Fhionnbhrú/Ascaill Uí Choileáin agus tá DCU suite 500 méadar ar thaobh na láimhe clé.

Ó áiteanna eile sa tír, téigh ar an M50 (lena n-áirítear Droichead an Nascbhóthair Thiar más gá). Imigh den M50 ag bealach amach Bhaile Munna (Acomhal 4) agus tiomáin trí Bhaile Munna. Cas ar chlé ag crosbhóithre Ascaill Uí Choileáin/Bhóthar Bhaile Munna (tuairim is 500 méadar). Tá DCU agus an carrchlós ilstórach suite 200 méadar ar thaobh na láimhe deise ar Ascaill Uí Choileáin.

Ó lár Chathair Bhaile Átha Cliath:

Lean bóthar an aerfoirt trí Dhroim Conrach agus cas ar chlé ag acomhal Fhionnbhrú/Ascaill Uí Choileáin. Tá DCU suite 500 méadar ar thaobh na láimhe clé.Is féidir tiomáint trí Bhaile Phib i dtreo Ghlas Naíon freisin agus casadh isteach i mBóthar Bhaile Munna. Tá DCU ar thaobh na láimhe deise den débhealach, ach beidh ort tiomáint píosa eile chomh fada le hacomhal Ascaill Uí Choileáin/Bhóthar Bhaile Munna agus casadh ar dheis d’fhonn leas a bhaint as an gcarrchlós ilstórach (tá DCU suite 500 méadar ar dheis).

Ar an mbus

Déanann na busbhealaí a leanas freastal ar DCU: 103, 105, 11, 116, 11A, 11B, 13, 13A, 19A, 44, 46X, 58X, 77B:
Tá siúlóid deich nóiméad i gceist leis na busbhealaí a leanas ón stad bus ar Bhóthar Shoird -16A/41/41A/41B/41C/746

Téann bealach 44 idir campas DCU (in aice leis an Helix) agus Áth na Sceire trí Lár na Cathrach (Sráid Uí Chonaill) ó Luan go hAoine.