Foghlaim ar líne agus Cianfhoghlaim

RemoteLearning

Is eagrán speisialta é an nuachtlitir seo le haghaidh mí Eanáir agus tá neart faisnéise agus meabhrúchán le fáil ann maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil le cabhrú le múinteoirí agus scoileanna atá i mbun cianfhoghlama.

 

Is eagrán speisialta é an nuachtlitir seo le haghaidh mí Eanáir agus tá neart faisnéise agus meabhrúchán le fáil ann maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil le cabhrú le múinteoirí agus scoileanna atá i mbun cianfhoghlama.

Áirítear leis faisnéis ar ár gcúrsa ar líne 'Teagasc Ar Líne le haghaidh Múinteoirí Bunscoile agus Iar-Bhunscoile', acmhainní Scoilnet le haghaidh múinteoirí, treoir ó Webwise ar an gcianteagasc, tacaíochtaí Teicneolaíochta, ár rannóg a dhíríonn go sonrach ar an bhFoghlaim Ar Líne, agus an leathanach gréasáin agus ranganna teagaisc atá tiomanta don Chianfhoghlaim, mar aon le halt dar teideal, 10 leid le bheith ag múineadh ar líne, agus i bhfad níos mó ná sin.

Iarraimid ort an nuachtlitir seo a scaipeadh le múinteoirí eile, go háirithe iad siúd nach bhfuil subscribed cheana féin chun í a fháil.More >>


Back to News Items