Dea-Chleachtas

Good Practice

Tá tuiscint ar chur i bhfeidhm ICT sa seomra ranga agus cur chun feidhme praiticiúil ICT i bhfoghlaim agus i dteagasc a fheiceáil an-tábhachtach do mhúinteoirí. Ar fud an rannáin seo, cuirfimid raon samplaí éagsúla den dea-chleachtas ar fáil. Is féidir leo cabhrú le múinteoirí úsáid agus comhtháthú ICT i bhfoghlaim agus i dteagasc a chur chun cinn. Eascróidh roinnt mhaith de na smaointe agus de na samplaí ó thaithí múinteoirí i seomraí ranga in Éirinn agus i dtíortha eile agus déanfar forbairt orthu anseo.

 
 • Físeáin Teagaisc Ar Líne

  During school closures we reviewed our Good Practice videos and selected some which contain activities that could be adapted for use in an online teaching and learning scenario. Find out More >
 • Físeáin

  Taispeáin dom, ná hinis dom! Níl aon bhealach níos fearr go dtuigfeadh múinteoirí an bhrí atá le “comhtháthú ICT” i bhfoghlaim agus i dteagasc ná é a fheiceáil i bhfeidhm. Sna gearrthóga gearra físe seo, beidh rochtain ag múi... Find out More >
 • Tionscadail

  Bainistíonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas roinnt tionscadail nuálacha oideachais a thaispeánann an dea-chleachtas in úsáid chomhtháite ICT i bhfoghlaim agus i dteagasc. Glacann sí páirt sna tionscadail sin freisin. Is f... Find out More >
 • Sábháilteacht Idirlín

  Is é an tIdirlíon an uirlis taighde agus chumarsáide is mó tóir sa bhaile agus ar scoil sa lá atá inniu ann. Úsáideann formhór d’aos óg an linne seo na deiseanna iontacha a bhaineann leis an Idirlíon go ciallmhar, ach is féi... Find out More >
 • Códú do Mhúinteoirí

  Fáilte chuig ár leathanach acmhainní maidir le códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil. Cabhróidh an leathanach gréasáin seo leat eolas a aimsiú maidir leis na cúrsaí atá ar fáil do mhúinteoirí, an tslí ar féidir leat roc... Find out More >