Códú do Mhúinteoirí

Coding for Teachers

Fáilte chuig ár leathanach acmhainní maidir le códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil. Cabhróidh an leathanach gréasáin seo leat eolas a aimsiú maidir leis na cúrsaí atá ar fáil do mhúinteoirí, an tslí ar féidir leat rochtain a fháil ar acmhainní códúcháin agus páirt a ghlacadh i dtionscnaimh chódúcháin. Tá go leor smaointe ann maidir leis an tslí códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil a leabú i do chuid cleachtas, is cuma más tosaitheoir thú, nó má tá códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil á n-úsáid agat i do sheomra ranga cheana féin. Roghnaigh na naisc thíos chun tús a chur leis.

 
 • Eolas tosaigh maidir le Códú

  Is féidir le códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil tacú le neart réimsí den churaclam. Is féidir smaointeoireacht ríomhaireachtúil a fhiosrú agus gníomhaíochtaí 'díphlugáilte’ á n-úsáid sa seomra ranga, gan rochtain ar ... Find out More >
 • Códúchán agus an Creat Foghlama Digití

  Forbraíodh an Creat Foghlama Digití (CFD) mar uirlis do scoileanna agus do mhúinteoirí chun cabhrú leo teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú. Find out More >
 • Forbairt Ghairmiúil i gCódú

  Mura bhfuil cur amach agat ar chódú nó más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi gursaí códúcháin, tá a lán tacaíocht ar fáil ar líne. Find out More >
 • Físeáin Dea-chleachtais

  Conas mar a théann códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil leis an seomra ranga? Seo roinnt físeáin da-chleachtais bunaithe ar an gcódú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil sa seomra ranga. Find out More >
 • Códú do Scoláirí

  Seo roinnt físeán bunaithe ar scileanna ar líne, ar féidir le scoláirí (agus múinteoirí) rochtain a fháil orthu ar a luas féin. Find out More >
 • Glac Páirt

  Seo roinnt smaointe maidir leis an tslí le páirt a ghlacadh i dtionscnaimh códúcháin agus smaointe a roinnt, eispéiris agus cleachtais le múinteoirí i scoileanna in Éirinn agus ar fud na hEorpa. Find out More >