Códú do Scoláirí

Coding

Seo roinnt físeán bunaithe ar scileanna ar líne, ar féidir le scoláirí (agus múinteoirí) rochtain a fháil orthu ar a luas féin.

 

Físeáin eolais maidir le Códú agus Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil

Seo roinnt físeán bunaithe ar scileanna ar líne, ar féidir le scoláirí (agus múinteoirí) rochtain a fháil orthu ar a luas féin. Clúdaíonn siad réimse leathan uirlisí ríomhchlárúcháin agus tugann siad treoracha a oireann d’úsáideoirí ar gach leibhéal idir tosaitheoirí agus iad siúd atá an-chleachtaithe leis.

Téigh chuig Webwise.ie agus HTML Heroes (acmhainn nua le hadhaigh rang a haon is a dó) chun eolas, comhairle agus achmhainní oideachais saor in aisce a fháil ina dtugtar aghaidh ar réimse ceisteanna agus buarthaí i leith sábháilteacht Idirlín. Tá na hachmhainní go léir ar fáil trí Ghaeilge. 

Uair an Chódúcháin Code.orgFíseáin eolais uair an chloig a dheartar do dhaoine de gach aois, lena n-áirítear pleananna ceachta agus smaointe d’úsáid sa seomra ranga.
Clár Google CS First StudentDearadh Clár Google CS First do scoláirí idir 9 agus 14 bliain d’aois agus tosaíonn sé le bunchlocha an chódúcháin agus na smaointeoireachta ríomhaireachtúla, ag dul i dtreo códú ag úsáid Scratch.
Scratch.ieTá roinnt físeáin, scéalta idirghníomhacha, cluichí agus beochan ar fáil ar scratch.ie ó Lero.
Físeáin Eolais ScratchTá roinnt físeán eolais céim ar chéim cruthaithe ag Scratch, ar féidir le scoláirí iad a leanúint ar a luas féin chun scileanna a fhorbairt agus a dtionscadail Scratch féin a chruthú agus a chur in eagar.
Acadamh KhanTá roinnt físeán eolais ar acadamh Khan maidir le códú agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil, a dhíríonn ar scoláirí ar gach leibhéal. Cuir códú nó smaointeoireacht ríomhaireachtúil sa chuardach agus roghnaigh ó fhíseáin eolais atá éascú le leanúint.
Clóis Súgartha SwiftSeo an timpeallacht foghlama le haghaidh teanga ríomhchlárúcháin Apple, Swift. Foghlaimíonn scoláirí conas códú agus puzail agus dúshláin á réiteach.
Barefoot ComputingIs acmhainn do mhúinteoirí agus do scoláirí é Barefoot Computing a mhúineann ríomhaireacht i slí spraíúil éasca, le ríomhaire nó gan ríomhaire.

Aipeanna agus Bogearraí Códúcháin

Fondúireacht Oideachais Micro:bitIs ríomhaire póca é BBC micro:bit a thugann eolas duit maidir leis an tslí a n-oibríonn bogearraí agus earraí crua le chéile. Deartar é chun páistí a spreagadh bheith rannpháirteach go gníomhach i scríobh bogearraí do ríomhairí agus rudaí nua a fhorbairt, agus is féidir é a chur ag obair le córais eile amhail Raspberry Pi.
ScratchIs teanga ríomhchlárúcháin fhísiúil blocbhonn agus pobal ar líne é Scratch, áit ar féidir scéalta idirghníomhacha, cluichí agus beochan a chruthú.
Scratch JuniorIs leagan de Scratch é Scratch Junior a dearadh go sonrach do pháistí níos óige idir 5 agus 7 mbliana d’aois.
Swift (Apple)Is teanga ríomhchlárúcháin arna forbairt ag Apple é Swift a oibríonn ar iPadanna agus gléasanna iOS.
LightBotIs cluiche puzail é LightBot atá bunaithe ar chódú atá go hiontach do chódóirí céaduaire.
KodableIs féidir Kodable a úsáid chun múineadh do pháistí bheith ag códú sa bhaile nó ar scoil ag baint úsáid as cluichí idirghníomhacha.
Lego BoostIs féidir aip Lego Boost a úsáid i gcomhar le Lego Boost Creative Toolbox chun múnlaí a chruthú le mótair agus braiteoirí chun beocht a chur sna saothair le horduithe códúcháin simplí bunaithe ar íocóin.
Tynker: Códú do PháistíIs ardán códúcháin chruthaithigh é Tynker atá oiriúnach do scoláirí ar gach aois chun foghlaim conas códú sa bhaile, ar scoil agus i ngach áit. Tá curaclam códúcháin deartha ag Tynker ar féidir leat é a leanúint.
Tynker JuniorLeagan de Tynker a cruthaíodh do chódóirí níos óige.
Daisy the DinosaurIs bealach simplí inrochtana é Daisy the Dinosaur chun eolas a chur ar dhomhan an ríomhchlárúcháin do pháistí níos óige.Téigh chuig an gcéad leathanach eile 'Glac Páirt

Fill ar an bpríomhleathanach