Tionscadail

PDST Technology in Education manages and participates in some innovative educational projects which illustrate good practice in the integrated use of ICT in learning and teaching.

 
LSL Logo
Living Schools Lab
Tionscadal dhá bhliain é an tionscadal Living Schools Lab (Deireadh Fómhair 2012 go Deireadh Fómhair 2014) a bhfuil mar aidhm aige dea-chleachtas a fhiosrú agus a scaipeadh i gcineálacha cuir chuige sa scoil uile maidir leis an ICT sa teagasc agus san fhoghlaim trí “ghréasán” beo scoileanna.
FIS Small Logo
FÍS
Is éard atá in FÍS ná tionscnamh a bhfuil sé mar aidhm aige meán an scannáin a thabhairt isteach mar thacaíocht le Curaclam na Bunscoile. Tugtar spreagadh do mhúinteoirí agus do pháistí gearrscannán, clár faisnéise nó beochan a dhéanamh agus é/í a iontráil i bhFéile Scannán FÍS, ar féile bhliantúil í. Tá paca cuimsitheach acmhainní a chuimsíonn pleananna ceachta agus lámhleabhair theicniúla ar fáil chun cabhrú le múinteoirí ar mian leo páirt a ghlacadh ann lena gcuid ranganna.