Foilseacháin

new news image 5

Sa rannán seo, tugann SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas faisnéis faoina cuid gníomhaíochtaí maidir le ICT san oideachas agus faoi ghníomhaíochtaí de chuid an Ionaid Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas a bhí ann roimhe seo. Tarraingítear aird sa rannán freisin ar thionscnaimh reatha a chuireann comhtháthú ICT san fhoghlaim agus sa teagasc chun cinn.

 
Is féidir na príomhfhoilseacháin ó SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas a aimsiú ach leas a bhaint as an roghchlár ar thaobh na láimhe clé. Áirítear leo ailt a scríobh an fhoireann, ábhair chur chun cinn agus preaseisiúintí, torthaí ó Áireamh ICT ar scoileanna agus an Lámhleabhar Ríomhfhoghlama do scoileanna.
Áirítear le Foilseacháin/Tuarascálacha Eile freisin foilseacháin a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ina ndírítear go mór ar chúrsaí ICT. Tá foilseacháin eile de chuid SFGM ar fáil ar an príomhshuíomh Idirlín ag www.pdst.ie.