Tuarascálacha Bliantúla

Tarraingítear aird i dTuarascálacha Bliantúla an NCTE ar fhorbairt agus ar sholáthar na gclár agus na dtionscnamh éagsúil dár gcuid.

 

English

NCTE Annual Report 2008
NCTE Annual Report 2008
1.55MBPDF11 Jul 2011
NCTE Annual Report 2007
NCTE Annual Report 2007 (English)
1.79MBPDF5 Oct 2010
NCTE Annual Report 2006
NCTE Annual Report 2006 (English)
6.62MBPDF22 Jul 2011

Gaeilge

NCTE Tuarascáil Bhliantúil 2008
Tuarascáil Bhliantúil NCTE 2008
1.54MBPDF5 Oct 2010
Tuarascáil Bhliantúil NCTE 2007
Tuarascáil Bhliantúil NCTE 2007
1.89MBPDF5 Oct 2010
Tuarascáil Bhliantúil NCTE 2006
Tuarascáil Bhliantúil NCTE 2006
6.60MBPDF22 Jul 2011