Teicneolaíocht

technologyImg

Tacaíonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas le comhtháthú bonneagar ICT ar ardchaighdeán san fhoghlaim agus sa teagasc do scoileanna agus déanann sé é a chur chun cinn. Tugann sí comhairle agus tacaíocht ábhartha nua i dtaobh ICT do scoileanna maidir le roinnt réimsí a bhaineann leis an teicneolaíocht. Déanann SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas Clár Leathanbhanda na Scoileanna a chomhordú freisin, a sholáthraíonn nascacht leathanbhanda, scagadh ábhair, óstáil suíomh Idirlín agus seirbhísí slándála do gach Bunscoil agus Iar-bhunscoil.

 

 
 • Foghlaim ar líne

  Schools already use a range of online learning websites and learning platforms to support teaching and learning. These tools provide schools with options to support teaching and learning for their pupils & students, including... Find out More >
 • Leathanbhanda na Scoileanna

  Soláthraíonn Clár Leathanbhanda na Scoileanna sraith chomhtháite seirbhísí do scoileanna. Ina measc siúd, tá nascacht leathanbhanda agus seirbhísí óstáilte, lena n-áirítear scagadh ábhair, óstáil suíomh Idirlín, agus seirbhí... Find out More >
 • Óstáil Suíomh Idirlín/Blaganna

  Cuireann Óstáil Suíomh Idirlín agus Blaganna Scoilnet seirbhís óstála suíomh Idirlín agus seirbhís blagála araon ar fáil do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Find out More >
 • Faisnéis maidir le Deontais

  Ó mhí na Samhna 2009, tá deontais trealaimh ar fiú níos mó ná €92 milliún iad curtha ar fáil faoin gclár maidir le TFC ar Scoil. Tá sonraí faoi na deontais sin – a tugadh do leibhéil na Bunscoile, na hIar-bhunscoile agus na ... Find out More >
 • Creatlacha Ceannaigh

  Cuidíonn na Creatlacha sin le scoileanna táirgí agus seirbhísí ar ardchaighdeán a cheannach, chomh maith le luach maith ar airgead a chinntiú. Fágfaidh próiseas na Creatlaí Soláthair go mbeidh sé i bhfad níos éasca do scoilea... Find out More >
 • Trealamh ICT

  Má táthar chun ICT a chomhtháthú san fhoghlaim agus sa teagasc, tá sé ríthábhachtach go bhfuil an cineál ceart trealaimh ar fáil sa seomra ranga. Tarraingítear aird sa rannán seo ar an gcaighdeán molta a theastaíonn. Find out More >
 • Tacaíocht Theicniúil

  Cuirtear na hacmhainní sa rannán seo ar fáil chun cabhrú le scoileanna tuiscint níos fearr a fháil ar an soláthar Tacaíochta Teicniúla sa scoil agus chun cabhrú leo bainistiú níos fearr a dhéanamh ar an soláthar sin. Find out More >
 • Bileoga Comhairle

  Tá sraith bileoga comhairle ICT forbartha agus nuashonraithe ag SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas. Clúdaíonn siad seo réimse leathan ábhair a bhaineann le ICT san oideachas. Tá siad seo an-chabhrach do scoileanna agus do m... Find out More >