Trealamh ICT

Má táthar chun ICT a chomhtháthú san fhoghlaim agus sa teagasc, tá sé ríthábhachtach go bhfuil an cineál ceart trealaimh ar fáil sa seomra ranga. Tarraingítear aird sa rannán seo ar an gcaighdeán molta a theastaíonn.

 

The information in this section is currently being updated. If you have any specific queries relation to ICT Advice, ICT Equipment or Networking /Wireless Networking please email your query to ictadvice@pdst.ie.