Leathanbhanda na Scoileanna

Soláthraíonn Clár Leathanbhanda na Scoileanna sraith chomhtháite seirbhísí do scoileanna. Ina measc siúd, tá nascacht leathanbhanda agus seirbhísí óstáilte, lena n-áirítear scagadh ábhair, óstáil suíomh Idirlín, agus seirbhísí slándála, lena n-áirítear seirbhísí frithvíris

 

The Schools Broadband Programme provides an integrated set of services to schools.

The Schools Broadband Programme provides an integrated set of services to schools which includes broadband connectivity, and hosted services including content filtering, webhosting-blogging and security services including anti-virus control and a centralised firewall. These services are managed by the Schools Broadband Team which includes PDST Technology in Education working closely with the Department of Education and Skills and HEAnet.

The PDST Technology in Education Broadband Service Desk is the single point to contact for schools for all broadband related issues, providing information, advice and support to schools.

For more information please refer to the Broadband FAQs.