Oiliúint

Online Courses Hero Image cropped

Múinteoirí – Soláthraíonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas cúrsaí agus deiseanna eile le haghaidh forbairt ghairmiúil leanúnach chun tacú le comhtháthú ICT sa churaclam agus chun cur leis an Ríomhfhoghlaim a fhorbairt in bhur scoil. Ní ghearrtar aon táillí ar chúrsaí.

Tabhair do d’aire: Cuirtear na cúrsaí duine le duine ar fáil trí ghréasán na n-ionad oideachais. Déan teagmháil leis an ionad oideachais is gaire duit le haghaidh sonraí sceidealúcháin agus chun d’áit a chur in áirithe.

  • Rannán na gcúrsaí: miontuairiscí ar chúrsaí (cúrsaí duine le duine agus cúrsaí ar líne)
  • Cúrsaí ar Líne: naisc chuig TeacherCPD.ie agus chuig faisnéis faoi chlárú
  • Ábhair Oiliúna: Comhaid PDF mar aon le suíomhanna Idirlín agus físeáin úsáideacha a bhaineann le ICT a úsáid sa seomra ranga.

 

IrlNoticeboard

  • Oiliúint don Scoil Uile

    Nuair a bhíonn dóthain daoine ann, féadtar cúrsaí oiliúna a sheachadadh do ghrúpa foirne. Is é an buntáiste atá leis seo ná gur féidir ábhar cúrsa atá ann faoi láthair a leasú chun riachtanais faoi leith na rannpháirtithe a s... Find out More >
  • Face to Face Courses

    Find out More >