Skip to main content

Naisc Sheachtracha

Cé go rabhthas an-chúramach le hullmhú agus foilsiú ábhar an tsuímh gréasáin seo, ní ghlacann SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas le dliteanas dlíthiúil nó dliteanas ar bith eile as aon mhíchruinneas, botún, míráiteas nó aon earráid eile de chineál ar bith atá anseo istigh.

Soláthraíonn SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas a lán nasc le suíomhanna gréasáin seachtracha. Níl aon smacht ag SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas ar ábhar nó ar pholasaithe príobháideachais na suíomhanna seo, agus ní bheidh sé freagrach astu. Má thagann tú ar ábhar mí-oiriúnach ar aon cheann de na suíomhanna nasctha seo ba chóir duit ríomhphost a sheoladh chuig technologyineducation@pdst.ie láithreach. 

Toisc go n-athraíonn seoltaí gréasáin uaireanta, ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt go mbeidh nasc atá curtha san áireamh ar ár láithreán cruinn, cothrom le dáta nó ar fáil tráth d’iarratais i gcónaí. Ní thugtar le tuiscint le liostú duine nó eagraíochta in aon chuid den suíomh gréasáin seo go bhformhuiníonn SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas , go díreach nó go hindíreach, na táirgí nó seirbhísí a sholáthraíonn an duine nó an eagraíocht sin.

Cóipcheart

Tá ábhar an tsuímh seo cosanta ag cóipcheart faoi dhlíthe na hÉireann agus faoi dhlíthe na hEorpa.

Mura luaitear a mhalairt, féadfar gach ábhar ar an suíomh gréasáin a chóipeáil chun críocha oideachais neamhthráchtála, ar an gcoinníoll go n-admhófar an fhoinse. Chun cead a fháil le hábhar atá ar an suíomh gréasáin seo a atáirgeadh chun críche ar bith seachas úsáid phearsanta, déan teagmháil le do thoil le SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas.

Tá sé ceadaithe nascadh le leathanaigh ar www.pdsttechnologyineducation.ie gan gá a bheith le cead roimh ré i scríbhinn.

Beidh dlínse eisiach ag Cúirteanna na hÉireann i ndáil le haon éileamh, díospóid nó ábhar eile a thiocfadh as an suíomh gréasáin seo.

Clárú Na Nuachtlitreach