Skip to main content

Cuirtear acmhainní ar fáil sa réimse seo chun cuidiú le scoileanna Tacaíocht Theicniúil a bhainistiú sa scoil. Cuirfear acmhainní breise/naisc bhreise leis de réir mar a fhorbrófar iad.

Doiciméad maidir le Riachtanais umThacaíocht Theicniúil
Is é seo doiciméad teimpléid is féidir le scoil a mhionathrú de réir a riachtanas féin agus ansin é a sheoladh chuig soláthraithe ionchasacha, chun meastacháin a iarraidh le haghaidh tacaíocht theicniúil a sholáthar dá scoil. Baineann sé é sin amach ar 7 bpríomhbhealach.

  1.  Cuidíonn  sé leis an scoil leibhéal reatha an bhonneagair TFC sa scoil a chainníochtú agus a athbhreithniú.
  2. Soláthraíonn sé próiseas chun tosaíocht a thabhairt do na príomhghnéithe TFC sna scoileanna a dteastaíonn tacaíocht sheachtrach ina leith.
  3. Cuidíonn sé leis an scoil cad é leibhéal agus tosaíocht na tacaíochta teicniúla a theastaíonn le haghaidh gnéithe éagsúla a shainiú.
  4. Cuidíonn sé le réimsí a aithint nach mbeadh tacaíocht theicniúil áitiúil de dhíth iontu toisc go dtacaítear leo ar bhealaí eile (e.g. Leathanbhanda na Scoileanna, Trealamh TFC a ceannaíodh lena bharántas féin etc.).
  5. Cuidíonn sé leis an scoil cothromaíocht a fháil idir an méid ar féidir leis an scoil tacú leis óna hacmhainní féin agus na réimsí óna dteastaíonn tacaíocht theicniúil sheachtrach bhreise .
  6. Leagann sé amach ionchas maidir leis an leibhéal seirbhíse a theastaíonn (e.g. tá tacaíocht ó chian (chomh maith le seirbhís glao amach) a mholann SFGM-Teicneolaíocht san Oideachas mar ghné thábhachtach agus chostéifeachtach den tseirbhís).
  7. Toisc go gcaithfidh gach cuideachta tacaíochta teicniúla meastachán a thabhairt bunaithe ar chomhshraith ceanglas, ba cheart go ndéanfadh siad meastóireacht ar a bhfreagraí a shimpliú.  

Scarbhileog Trealaimh
Ba cheart do scoileanna súil a choinneáil ar threalamh , barántas, ceadúnú TFC etc. sa scoil. Cuirtear scarbhileog shimplí trealaimh ar fáil chun cuidiú leis na sonraí sin a rianú agus a nuashonrú.

Comhairle maidir le ríomhairí a uasghrádú ó Windows 7 go Windows 10 nó córas oibriúcháin atá tacaithe

Rinneamar treoirlíne ghearr a cheangal (féach an nasc thíos) maidir le ríomhairí a uasghrádú ó Win 7 go Córas Oibriúcháin atá tacaithe, (Win 10 nó Chrome OS). De brí gur shonraigh Microsoft nach soláthróidh sé nuashonruithe slándála nó nuashonruithe eile do Win 7 a thuilleadh, molaimid go ndéanfadh scoileanna ar mian leo leanúint le húsáid a bhaint as ‘Windows’ OS a gcuid ríomhairí Win 7 a uasghrádú go Win 10. Is é an dea-scéal, áfach, go bhfuil sé ceadaithe ag Microsoft fós an t-uasghrádú a dhéanamh saor in aisce ar ríomhairí Win 7 atá ann cheana féin, gan bheith ar scoileanna ceadúnas breise Win 10 a cheannach.

Bhaineamar triail as sin le déanaí ar sheanríomhaire mall Windows 7 atá 9 mbliana d’aois, agus cé gur ghlac sé i bhfad níos mó ná uair an chloig chun é a chríochnú, d’oibrigh sé go breá, agus tá an ríomhaire ag obair i bhfad níos gasta anois! Toisc go bhféadfadh sé nach mbeadh an rogha sin ar fáil amach anseo, luífeadh sé le réasún go ndéanfadh scoileanna an t-uasghrádú chomh luath agus is féidir.

Clárú Na Nuachtlitreach