Skip to main content

Tionscadal AI4T

Tionscadal trí bliana Erasmus+ is ea ‘Intleacht Shaorga do Mhúinteoirí’ (AI4T), faoi stiúir Aireacht Oideachais na Fraince, ina ndéantar iniúchadh ar an úsáideacht a bhaineann le faisnéis shaorga a chuimsiú in eispéiris oideachais i gcomhthéacs bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon.

Tá 17 rannpháirtí ar fud chúig thír AE páirteach sa tionscadal comhoibríoch seo. Príomhthoradh den tionscadal seo is ea cruthú, píolótú agus scaipeadh Ollchúrsa Oscailte Ar Líne (MOOC) ina ndéantar iniúchadh ar an topaic IS agus conas is féidir é a úsáid go héifeachtach chun tacú leis an bhfoghlaim agus í a fheabhsú laistigh de chomhthéacs an tseomra ranga.

Chun amharc ar na comhpháirtithe oideachais lena mbaineann agus chun súil a choinneáil ar fhorbairtí an tionscadail seo, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an tionscadail atá ar fáil ag www.ai4t.eu

Clárú Na Nuachtlitreach