Skip to main content

Grúpa déanta d’ionadaí ó seacht ministreacht Oideachais de chuid na hEorpa, seachas Éire, déanann an Grúpa Oibre Idirghníomhach sa Seomra Ranga fiosrú ar áiteanna coitianta imní ar imeascadh teicneolaíochtaí digiteacha in múineadh, foghlaim agus measúnú, cosúil le BYOD, Makerspaces agus foghlaim pearsanta

Is iad príomh-áiteanna fócais an ghrúpa seo, ná:

Makerspaces i Scoileanna

San áireamh san obair seo, tá

  • taighde ar thionscadail stiúrtha ag an Institiúid Náisiúnta le haghaidh Cáipéisíocht, Inniúlacht agus Taighde Oideachasúil ó Rialtas na hIodáile (INDIRE).
  • cás-staidéir ar makerspaces i mbunscoileanna stiúrtha i naoi dtír, Éire san áireamh.
  • taighde ar makerspaces i dtíortha eile.

San áireamh sa torthaí thuas, tá dhá fhoilseacháin:

Makerspaces i Scoileanna, Treoracha Phraiticiúil do cheannairí scoile agus múinteoirí

15 cás-staidéir ag déanamh taifead ar thaithí in ocht dtír dhifriúla.

Ár mbuíochas don dhá scoil Éireannach, a bhí bainteach sa tionscnamh seo.

  • Scoil Íde, Corbally, Luimneach
  • Coláiste Alexandra, Scoil Shóisearach

Is féidir teacht ar gach ceann thuas, lena n-áirítear cásanna staidéir ó scoileanna Éireannacha, ar leathanach idirlíne European Schoolnet don tionscnamh seo.

BYOD (Tóg do ghléas féin)

Mar thoradh den obair seo ar BYOD, foilsíodh tuairisc iomlán ar an ábhar seo do scoileanna:

  • Tóg do ghléas féin do scoileanna: Comhairle Teicniúil do Cheannairí Scoile (Meán Fómhar 2017)
  • 4 x treoirleabhair do scoileanna ar BYOD

Is féidir teacht ar gach ceann thuas, ar leathanach BYOD European Schoolnet.

Dearadh don Spás Foghlama

Tá treoirlínte ón tionscnamh seo ar fáil ar leathanach Spás Foghlama European Schoolnet.

Clárú Na Nuachtlitreach

Sign-up
Logo

To subscribe to our email Newsletter, please fill in the details below.