Skip to main content

An chibearbhulaíocht a chosc agus a thuiscint sa seomra ranga OSPS

Míníonn Neal Megarity, Scoil Náisiúnta an Teampaill Ghil, Ráth Fearnáin, an tslí a dtéann an scoil i mbun cainte leis na Gardaí pobail áitiúla mar chuid dá gcuid oibre chun an chibearbhulaíocht a chosc agus a thuiscint.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach