Skip to main content

Bealaí Foghlama Scoilnet sa Seomra Ranga Bunscoile

Míníonn Mark Boggins, Scoil Náisiúnta an Teaghlaigh Naofa, an chaoi bealaí foghlama a chruthú agus úsáid a bhaint as Scoilnet. Is éard atá i gceist le bealach foghlama ná bailiúchán acmhainní ar líne a roinneann ábhar áirithe m.sh. an Górta Mór. Cuireann an múinteoir an bealach foghlama le chéile, atá daltaí in ann dul isteach air ar scoil nó sa bhaile.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach