Skip to main content

Comhoibriú ar líne i rang Ceimice

Cur síos ar chonas a d-úsáid múinteoir, Ciara Ní Dhrisceoil Zoom le scoláirí, go háirithe Polls, Breakout Rooms agus an Whiteboard chun comhoibriú a éascú le linn an tréimhse cian-foghlama. Select CC and English or Irish for subtitles.

, Post-primary, Collaboration, Online Resources, STEM, Subject Specific

Back to videos

Newsletter Sign-up