Skip to main content

Físeán Digiteach don Ghaeilge

Déanann múinteoir ranga ilghrád cur síos ar an gcaoi a d’imeasc sí físeán digiteach i gceacht Gaeilge. Baineann na daltaí úsáid as beochan Stop Motion chun scéal a athinsint óna leabhar Gaeilge. Bhain an múinteoir úsáid as ceachtanna SFGM FÍS chun a múinteoireachta a thacú. Bhain daltaí úsáid as líníochtaí, pictiúir agus Lego chun an scéal a athchruthú.

, Bunscoileanna

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach