Skip to main content

Scoilnet Maps in úsáid i Rang Tíreolaíochta iar-bhunscoile

Míníonn Múinteoir Tíreolaíochta an úsáid a bhaintear as Scoilnet Maps agus an tairbhe a bhaineann leis. Pléann sé conas mar a mheallann an acmhainn aird a ranga trí ligean dóibh léarscáileanna de cheantair áitiúla a fhiosrú. Baineann siad úsáid as uirlis dhaonáirimh chun sonraí a bhailiú le cur i láthair faoi cheisteanna éagsúla áitiúla. Míníonn sé na gnéithe éagsúla atá ar fáil.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach