Skip to main content

Scoilnet Services in úsáid sa Stair

Agallamh le Múinteoir faoin úsáid a bhaintear as Scoilnet ina seomra ranga Staire. Pléann sí an tslí a gcabhraíonn na huirlisí atá ar fáil leis na daltaí tabhairt faoina gcuid taighde féin. Tugtar tionscadal bunaithe ar thopaic áirithe don rang, tugann siad faoina gcuid taighde féin agus cuireann siad i láthair os comhair an ranga ansin é trí Google Docs agus Padlet.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach