Skip to main content

Spásanna Foghlama Digití i Meánscoil Le Chéile

Agallamh le Príomhoide faoin tábhacht a bhaineann le húsáid chruthaitheach a bhaint as spás ar scoil. Pléann sí an úsáid atá á baint acu as cur chuige nuálach i dtaca le spásanna foghlama. Tá soghluaisteacht ag baint lena gcuid foghlama trí tháibléid a bheith in úsáid ag na daltaí agus na baill foirne ar fad, a spreagann daoine le húsáid a bhaint as spás uile na scoile, laistigh agus lasmuigh.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach