Skip to main content

Táibléid le haghaidh Caint & Plé

Baineann múinteoir Naíonán Sinsearach úsáid as táibléid chun an teanga labhartha agus an t-idirdhealú a thacú le rang Naíonán Sinsearach. Baineann na páistí úsáid as Story Creator san aip Collins Big Cat chun radharc ón scéal a athchruthú. Cuireann siad a n-obair i láthair ansin os comhair comhghleacaí.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach