Skip to main content

Táibléid le haghaidh Réiteach Fadhbanna

Déanann múinteoir rang 2 cur síos ar úsáid a bhaint as táibléid i gceacht Mata. Foghlaimíonn daltaí faoin ábhar na hacmhainne le fócas ar réiteach fadhbanna i ngrúpaí. Baineann na grúpaí úsáid as an aip Explain Everything chun taifeadadh a dhéanamh ar a gcuid torthaí. Breathnaítear ar na torthaí ansin chun dul chun cinn na ndaltaí a mheasúnú.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach