Skip to main content

Teicneolaíocht dhigiteach i mbliain a cúig – Fraincis

Baineann múinteoir teanga úsáid as an teicneolaíocht le haghaidh an mheasúnaithe ina cuid ranganna Fraincise. Baineann na daltaí úsáid as a gcuid gléasanna féin le linn na ranganna chun tástálacha a chur i gcrích. Is féidir úsáid a bhaint as tástálacha ar líne mar mhodh tapa measúnaithe sa seomra ranga. Déanann siad físeáin chomh maith chun a gcuid teanga a mheas ag baint úsáid as Adobe Spark.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach