Skip to main content

TFC in úsáid le tacú leis an bhfoghlaim ghníomhach sa Tíreolaíocht

TFC in úsáid le tacú leis an bhfoghlaim ghníomhach sa Tíreolaíocht

Agallamh le Múinteoir faoin úsáid a bhaintear as fóin shoghluaiste agus táibléid ina cuid ranganna Tíreolaíochta. Baineann sí úsáid as réimse leathan feidhmchlár le tacú leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim. Cuireann sí réimse leathan acmhainní difreáilte ar fáil dá cuid daltaí a bhfuil fáil orthu lasmuigh den rang. Freastalaíonn an úsáid a bhaintear as TFC ar gach cineál foghlaimeora.

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach