Skip to main content

TFC in úsáid sa Mhatamaitic

Agallamh le Múinteoir faoin úsáid a bhaintear as an teicneolaíocht sna ranganna Matamaitice aige. Pléann sé an bhéim a leagtar ar an bhfoghlaim iompaithe agus gur féidir níos mó tacaíochta duine ar dhuine a chur ar fáil sa rang. Pléann sé an cur chuige a bhíonn aige féin agus físeáin á gcruthú aige dá rang ag baint úsáid as Explain Everything, YouTube agus PicCollage.

, Iar-bhunscoileanna, Físeáin Digiteacha

Back to videos

Clárú Na Nuachtlitreach